• File
  • Nhập file (Ctrl+O)
  • Xóa tất cả(Ctrl+E)
  • Lưu đè lên file cũ(Ctrl+S)
 • Thiết kế

   Chọn thiết kế

   • Tất cả danh mục
   • Category #1
   • New Category
  • Xuất

    Xuất file in

  • Hướng dẫn
   • Hướng dẫn

   • ctrl+a Chọn tất cả đối tượng
    ctrl+d Sao chép đối tượng
    ctrl+e Xóa tất cả đối tượng
    ctrl+s Lưu vào Thiết kế
    ctrl+o Mở file thiết kế
    ctrl+p In
    ctrl++ Phóng to
    ctrl+- Thu nhỏ
    ctrl+0 Xem đầy đủ trang
    ctrl+z Trở lại Thao tác trước
    ctrl+shift+z Tiếp tục thao tác vừa rồi
    ctrl+shift+s Download Thiết kế hiện tại
    delete Xóa đối tượng đang chọn
    Di chuyển đối tượng qua trái
    Di chuyển đối tượng lên trên
    Di chuyển đối tượng qua phải
    Di chuyển đối tượng xuống dưới
    shift+ Di chuyển đối tượng qua trái 10px
    shift+ Di chuyển đối tượng lên trên 10px
    shift+ Di chuyển đối tượng qua phải 10px
    shift+ Di chuyển đối tượng xuống dưới 10px
   • Powered by Thiết kế online dndesign version 1.9.8

  • Cửa hàng
   • Xuất file in

  • Design
  • Sản phẩm
  • QUẢN LÝ
  • CHỮ
  • Bố cục
  • Hình dạng
  • Đồ hoạ
  • Hình Ảnh
  • Backgrounds
    More

   Chọn hoặc kéo thả chữ vào

   Chọn hoặc kéo hình ảnh vào đây
    • Bắt đầu thiết kế với những dữ liệu bên trái
    • Phóng to, thu nhỏ phải quét chọn hết đối tượng | Rã nhóm?
    • Nhóm đối tượng lại Group the position of selected objects
     • Tùy chọn màu Fill

      Thêm màu này

     • Tạo code QR
     • Tùy chọn khác
      • Tự động bắt đểm vị trí của đối tượng
      • BẬT: Thêm Mẫu SP trên sản phẩm đang Thiết kế TẮT: Xóa thiết kế đang làm và thay thế bằng Mẫu SP khác
      • Thay thế đối tượng hình ảnh đã chọn thay vì tạo một đối tượng mới
      • Select the way how the background image addon display
     • Thay hình ảnh
     • Cắt hình
     • Mặt nạ
      • Chọn đối tượng làm mặt nạ

     • Xóa Vùng Nền
      • Xóa Vùng Nền

      • Độ sâu:

      • Tùy chọn:

     • Bộ lọc
      • Bộ lọc

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Sáng tối:

      • Độ rực:

      • Tương phản:

     • Xóa hiệu ứng
     • Nhấn và rê chuột để vẽ Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • QRCode text
     • Tùy chọn màu Fill
      • Tùy chọn màu Fill

       Thêm màu này

       • Trong suốt:

       • Kích cỡ nét vẽ:

       • Màu nét vẽ:

      • Ungroup position
       • Kích cỡ nét vẽ:

       • Màu nét vẽ:

       • Trong suốt:

      • Lên hoặc xuống đối tượng
      • Vị trí đối tượng
       • Vị trí đối tượng

        Khóa vị trí :

       • Giữa ngang
       • Top left
       • Top center
       • Top right
       • Giữa Dọc
       • Middle left
       • Middle center
       • Middle right
       • Bấm phím ← ↑ → ↓ di chuyển 1px,
        Nhấn thêm SHIFT di chuyển 10px
       • Bottom left
       • Bottom center
       • Bottom right
      • Biến đổi đối tượng
       • Xoay:

       • Giản X:

       • Giản Y:

       • Lật ngang:
        Lật dọc :

        Chuyển đổi bằng cách nhấn SHIFT+⤡

      • Kiểu Chữ
      • Tùy chỉnh chữ
       • Tùy chỉnh chữ

       • Cỡ chữ:

       • Khoản cách chữ

       • Khoản cách dòng

      • HIỆU ỨNG CHỮ
       • HIỆU ỨNG CHỮ

       • Độ cong

       • Khoản cách

       • Lồi lõm giữa

       • Chiều cao

       • Lồi lõm trái phải

       • Thẳng

      • Canh dòng
       • Cỡ chữ:

      • HOA / thường
      • Chữ Đậm
      • Chữ Nghiêng
      • Gạch chân

      VUI LÒNG CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ BẮT ĐẦU THIẾT KẾ

      Trượt để phóng to